Ved ledningsregistrering kan man skabe et overblik over alle de ledninger der er forefindes i den danske undergrund. Det kan både være offentlig- og privat ejet ledninger, man kan finde i undergrunden. De typer ledninger der kan fremkomme ved at lave en ledningsregistrering af et område, kan være alt fra vand-, fjernvarme-, gas-, telefon-, kloak- og fiberledninger. Her kan en landinspektør foretage opmålinger og ledningsregistrering for både private og offentlige ledningsejere.

Man kan benytter sig af ledningsregistrering, når man for eksempel skal klarlægge et nyt udstykningsareal. Her kan landinspektøren foretage opmålinger, data oplysninger og registreringer af området, for at belyse hvor der forekommer ledninger i undergrunden. Ved anskueliggøre dette for de involverede, kan de ved de skabte ledningsregistreringer se hvor arbejdet skal udføres, for at undgå eventuelle skader på de eksisterende ledninger. Dette gør udgravningsarbejdet væsentligt mere overskueligt og arbejdsgangene mindskes ved, at der ikke skal laves reparationer på ødelagte underjordiske ledninger. Dette har selvfølgelig også en betydning for økonomien i det givne projekt, at man kan holde det indenfor den økonomiske ramme der er stillet til rådighed for projektet, uden at tænke på reparationer af uforudsete lednings reparationer.    

Landinspektøren benytter sig af totalstation og GPS i at lave egenskabsdata og registrering af ledningerne. Ved de indsamlede data kan landinspektøren synliggøre ledningernes placering i området, og herefter klarlægge de givne data efter kundernes ønsker og behov. Landinspektøren sender herefter den indhentede data om ledningsregistreringer ind til LER, også kaldet Ledningsejerregistrering. Hos LER kan man finde oplysninger om private og offentlige personer og virksomheder der ejer ledninger i den danske undergrund, samt placeringerne på ledningerne på de pågældende steder. LER kan man se som en avanceret data oversigt over ledningsregistrering.

Det er derfor vigtigt at inden et forstående gravearbejde skal igangsættes, at den pågældende virksomhed der skal udføre udgravningen, indhenter oplysninger på LER. Efter indhentet oplysninger om ledningsregistrering, kan den pågældende virksomhed tage oplysningerne med i deres planlægning af udgravningsarbejde. Her kan de tilrettelægge og planlægge deres arbejde ud fra LER’s oplysninger. Så kan de synliggøre projektet, men også danne et tidsbillede af opgavens omfang og få det med i det samlede projektoversigt. Så her har de både mulighed for at få udarbejdet planen over projektet, lavet en tidsramme for de forskellige processer i arbejdet, samt et økonomisk overblik. Alt dette inden det forestående gravearbejde igangsættes.

Det giver derfor god mening for en virksomhed at indhente oplysninger på LER. Men også at kontakte en landinspektør, så de kan indsamle data for det pågældende område og videresende det til LER så ledningerne kan blive registreret, hvis ikke det er muligt at indhente oplysninger på LER. Landinspektøren er jo som beskrevet tidligere, også behjælpelige med at indsende ledningsregistreringen til LER, ved nye tilslutninger af ledninger i undergrunden.

Leave A Reply