Har du mistanke om, at jorden på din grund kan være forurenet? Få hurtigt og nemt svar via jordprøver og jordanalyser. Forurenet jord på grunden gør typisk, at grundværdien falder. Du kan måske have mistanke om, at jorden ikke er helt i orden på baggrund af det, som grunden tidligere er blevet anvendt til.

Men hvordan får du vished? Det kan være rart at vide, om jorden er forurenet, mens du bor på grunden, men samtidig også relevant at vide, hvis du en dag ønsker at sælge din ejendom. Jordanalyser er ikke noget, du selv kan lave, men du kan kontakte et professionelt firma, som arbejder med dette til daglig.

Der findes kortlagte områder over sandsynligheden for forurenet jord på din grund

Hvis du har en mistanke om, at der kan være forurenet jord på grunden, kan du eventuelt starte med at kontakte kommunen. De har kortlagte områder, hvorpå sandsynligheden for jordforurening er angivet. De skelner mellem forskellige kategorier.

  • Der er områder, hvor der ikke er mistanke om, at der er forurenet jord.
  • Så er der de områder, der er angivet som potentielle jordforureninger. Denne mistanke kan komme fra en industri, der tidligere har eksisteret på grunden, som menes at kunne have medført jordforurening.
  • Områdeklassificeringer, hvor der nogle gange ses jordforureninger forskellige steder.
  • Til sidst er der de områder, hvor der er påvist jordforurening via jordprøver og jordanalyser.

Hvad sker der så, når der er konstateret jordforurening på grunden?

Når det via prøver er blevet fastslået, at der er tale om jordforurening, kan behandlingen gå i gang. Sådan en behandling foregår typisk ved at flytte den forurenede jord. Er der tale om jord med vis mængde af forurening, kan det blive nødvendigt at lave en jordflytning til et bestemt depot for forurenet jord.

Hvis der derimod er tale om et mere dybdeliggende og større problem, kan det blive nødvendigt at tage mere omfattende metoder i brug for at kunne rense grunden. Når det forurenede jord er bortskaffet, skal der genfyldes med nyt, rent jord.

Få et professionelt firma til at varetage opgaven

Det hele kan lyde som en meget omfattende proces for den almene grundejer. Der er heldigvis nogle mennesker, som har specialiseret sig inden for disse områder, og som står klar til at hjælpe.  Find et firma, der både tager sig af an analysere jordprøverne samt at lave oprensningen af jorden. Vælg et firma, der også sørger for at bortskaffe det forurenede jord, så du ikke skal bekymre dig om transporten af det.

Det er yderst vigtigt, at hele processen fra analysen til bortskaffelsen af den forurenede jord foregår af professionelle fagfolk, så du er sikker på, at du står tilbage med en ren grund uden nogen form for forurening i bagefter. Med en grund uden forurenet jord, står du tilbage med en mere værdifuld grund, hvis du på et tidspunkt ønsker at sælge den, og du står samtidig tilbage med en meget sundere grund.

Del artiklen