Når den rette bolig eller ejendom til forældrekøb er fundet, er det vigtigt at undersøge, hvordan økonomien ser ud. Der kan nemlig være stor forskel på totaløkonomien i to forskellige lejligheder, uanset om begge lejligheder har samme købspris. Når man vælger at leje ud til familie, ønsker man ofte, at lejemålet går i nul, således at forældrene ikke tjener på deres børn. Dette er både af familiemæssige og skattemæssige årsager. En måde at komme i gang med huslejeberegningen er ved hjælp af en såkaldt forældrekøb opstartspakke, der udbydes af nogle udbydere.

En sådanne pakke indeholder et detaljeret budget for både det første år samt et mere generelt årligt budget. Herudover indeholder det blandt andet også forslag til fastsættelse af huslejen og beregninger på lejemålet ved brug af forskellige finansieringsmetoder. Fordelen ved at bruge en opstartspakke er, at man blot kan sætte huslejen til f.eks. 1.000 kr. for at hjælpe barnets økonomi.

Der er dog visse regler, der skal overholdes omkring husleje ved forældrekøb.

Regler for huslejefastsættelse ved forældrekøb

Når der udlejes til familie, er der nogle regler, man skal huske. Hvis det er nær familie, der skal leje sig ind, er der et krav om, at lejemålet udlejes til en pris nær markedsprisen. Det er dog i den forbindelse stadig anbefalelsesværdigt, at man lejer ud til lavest mulige tilladte pris. Huslejen skal nemlig betales af en skattepligtig indkomst, og som udlejer skal man igen betale skat af huslejen.

Hvis barnet skal fremleje et værelse i lejemålet, er det desuden relevant at huske på, at en lejekontrakt er vigtig. Både mellem forældre og barn, men også mellem barn og fremlejer. På denne måde sikres det nemlig, at fremlejer ikke kan stille urimelige krav til lejemålet, da en fremlejerkontrakt ikke kan overgå kontrakten mellem forældre og barn.

Del artiklen