Hvert år modtager de danske tagrender mange, mange liter regn, sne og slud, som skal ledes væk fra vores huse. Der er således et særdeles stort pres på tagrenderne, og det er derfor også vigtigt, at de holdes rene og velfungerende, så de kan hjælpe med at lede vandet væk fra ejendommen.

Hvad sker der, hvis tagrenderne ikke fungerer?

Tagrendernes primære funktion er således at lede vand væk fra bygningen og ned i afløbet. Hvis tagrenderne er tilstoppede, beskidte eller har huller, kan vandet ikke ledes ordentligt væk, og du risikerer derfor, at det i stedet ledes ind i bygningen, herunder ind i vægge, sokkel og fundament.

Ikke nok med, at det kan give massive fugtproblemer og vandskader, så risikerer du også, at vandet lægger sig i huller i furerne mellem murstenene. Hvis det fryser om natten, fryser vandet til, og du risikerer derfor frostsprængninger i murværket. Det betyder ødelagt murværk, men der er samtidig også risiko for omfattende vandskade.

Sørg for at rense og efterse dine tagrender

Derfor skal du også sørge for løbende at rense dine tagrender for blade, skidt, alger og snavs, så der er fri passage for vandet. Dette bør gøres minimum én gang om året – helst efter løvfaldet, så du er sikker på, at der ikke falder en masse blade bagefter, og så tagrenderne er klar til efterårets og vinterens massive mængder vand.

Når du er i færd med at rense tagrenderne, kan du lige så godt efterse tagrenderne for huller og utætheder, ligesom du bør tjekke, at samlingerne fortsat er hele. Du kan eventuelt også vælge at hyre et professionelt firma ind til at foretage rensning og tjek, så du også får besked, hvis det er tid til at skifte tagrenderne og nedløbsrøret.

Udskift dine tagrender ved behov

Et professionelt firma vil nemlig ret hurtigt kunne fortælle dig, når dine tagrender er ved at være udtjente, og hvis du trænger til at få dem skiftet helt. Din bolig er afhængig af sine tagrender, og du bør derfor ikke gå på kompromis her.

Optimer din bolig med en professionel blikkenslager, der kan udskifte tagrender og nedløbsrør, så de er modstandsdygtige over for de store vandmængder, vi har i Danmark. Dermed kan du føle dig helt tryg, når regnen vælter ned udenfor, og du behøver ikke tænke mere på, om regnen nu ledes væk fra huset, som det skal.

Del artiklen

Comments are closed.