Selvom en septiktank kan løse en masse problemer med tilstopning af kloakken, er der stadig mange danskere, der slet ikke ved, hvad en septiktank er. Dette vil vi i følgende skriv gerne lave om på. Det forholder sig nemlig således, at denne form for tank kan afhjælpe en masse udfordringer med kloakken ved hjælp af sit avancerede udskillelsessystem. Hvis du kunne tænke dig at vide mere om, hvordan og hvorledes denne type tank kan afhjælpe diverse problematikker, der opstår i kloakken, så bliv endelig her på siden.

Hvordan fungerer en septiktank?

En septiktank er som oftest placeret på det sidste led af en afløbskanal. Dette afløb kan enten føre op til et toilet eller til en håndvask. Når en septiktank er placeret for enden af disse afløb, så sørger den for at adskille den mængde af affald fra det vand, der hver dag løber igennem afløbet. Når vi derfor trækker ud i toilettet eller hælder små madrester igennem vores afløb, så sørger septiktanken for at adskille vandet fra affaldet. Tanken lader vandet sive ud i kloakløb, og den holder affaldet tilbage ved hjælp af et avanceret system, der fraskiller fast affald fra flydende vand.

Når vi før har nævnt, at en septiktank kan afhjælpe mange kloakproblemer, så er det fordi, at denne type af tank kan være med til at forhindre mange tilstopningsproblemer i kloakløbene. Når tanken fraskiller affaldet fra vandet, så hjælper den på samme tid med, at kloakken ikke bliver stoppet til med affald fra husets afløb.

Skal en septiktank tømmes?

Da man for flere år siden indførte dette smarte afløbssystem, så troede man ikke, at septiktankene skulle tømmes regelmæssigt. Det er man dog nødt til. En septiktank skal altid tømmes med jævne mellemrum, hvis man vil undgå en tilstopning af afløbet. Man skal i den anledning huske på, at når vandet får lov at sive ud i kloakken, så holder tanken stadig på den mængde af affald, der hver dag siver igennem afløbet.

For at tømme en septiktank er man nødt til at få hjælp fra de rigtige fagmænd. Hvis du bor i det jyske, så vil det være en god idé at tilkalde Midtdjurs Kloakservice (kloakservice i jylland), som kan hjælpe med at tømme din septiktank. Når et kloakfirma kommer for at tømme den pågældende tank, så vil affaldet i tanken i første omgang suges op af en avanceret lastbil. Når affaldet er suget op, kan vandet, der måtte være tilbage i tanken, endnu engang sendes tilbage i tanken. Når affaldet er adskilt fra vandet, tages det derefter med ud på et rensningsanlæg.

Del artiklen

Comments are closed.